Дууны үүсэл

Дууны үүсэл хөгжил

Хүн төрөлхтөн үүсэн бий болсон цагаас дуу хоолойг ашиглаж, өөр хоорондоо харьцах авиа дохионы хэрэгсэл болгон хэрэглэж эхэлсэн. Хөдөлмөрийн үр дүнд ярианы хэсэг бий болж, байгальтай харьцах, гай гамшигтай тэмцэх, ан гөрөө хийх явцдаа дуу хоолойгоороо янз бүрийн авиа гаргаж эхэлсэн нь аялгууны нугалбар бий болсон.
Ингэж анхны дууны аялгуу үг үүсэх үндэс тавигдсан. Дуулах нь урт удаан хугацааны туршил хүний хөдөлмөртэй холбоотой ба бүжиг тоглоомноос салангид байгаагүй.

Advertisements